Visie & Werkwijze

De naam ‘Buiten is het Groen’ heb ik ontleent aan het gelijknamige boek van beeldend kunstenaar, plantenkenner en tuinier Henk Gerritsen (1948-2008) . Samen met zijn partner Anton Schlepers heeft Henk Gerritsen de nog altijd bestaande Priona tuinen in Schuinesloot aangelegd. De liefde van Henk voor wilde planten is goed terug te zien in de Priona tuinen.

‘’Henk ontwikkelde samen met Piet Oudolf en geïnspireerd door onder andere Mien Ruys een heel eigen filosofie over de omgang met natuur in de tuin. Dat werd de ‘Dutch Wave’, een stroming in tuinontwerp die tot op de dag van vandaag internationaal furore maakt en ontwerpers inspireert. De stijl is heel herkenbaar, gaat uit van ecologische principes en heeft grote invloed gehad op de publieke ruimte.’’

– prionagardens.blogspot.com

Beplanting

Buiten is het Groen is een boek dat een rijke manier van tuinieren laat zien waarbij er ruimte is voor spontaniteit en de tuinier minder de controle heeft maar eerder de regie. Die spontaniteit is iets wat ik meer en meer terug wil laten komen in de tuinen die ik maak. Ook vind ik het belangrijk dat er een duidelijke structuur in de tuin aanwezig is waarbinnen de beplanting dynamisch mag zijn. Die structuur creëren we door bepaalde bouwkundige elementen in de tuin aan te leggen. Voor de planten ontstaat er zo ruimte om zich, binnen bepaalde grenzen, uit te zaaien zodat de tuin er niet elk jaar exact hetzelfde uitziet maar het een verrassing blijft waar in de tuin bepaalde plantsoorten opkomen en zonder dat het geheel er ‘rommelig’ uitziet.

Het plantmateriaal dat ik gebruik komt zoveel mogelijk van biologische plantenkwekers die geen gebruik maken van pesticiden en kunstmest.

Leven in de tuin

In een beplantingsplan maak ik graag een combinatie van inheemse plantensoorten (planten die hun oorsprong vinden in het gebied waar ze worden toegepast) en de zogeheten exoten (planten uit andere delen van de wereld), zolang het geheel maar bij elkaar past en een natuurlijke uitstraling heeft. Het voordeel van het gebruik van inheemse plantensoorten is dat er bijvoorbeeld meer wilde bijen, vlinders en andere nuttige insectensoorten van afhankelijk zijn, die op hun beurt bijvoorbeeld weer vogels, kikkers en egels aantrekken. Zelfs midden in de stad kun je met een gevarieerde beplanting je eigen ‘natuurgebiedje’ creëren. Een tuin vol met leven is een plek waar je jezelf kunt blijven verwonderen en je het meeste plezier uithaalt.

"Zelfs midden in de stad kun je met een gevarieerde beplanting je eigen 'natuurgebiedje' creëren"

Materiaalgebruik

Materiaalgebruik

In de tuinen die ik ontwerp en maak, gebruik ik naast beplanting ook zogenoemde ‘dode materialen’ zoals hout en steen. Waar mogelijk is het voor mij een uitdaging om bestaand materiaal op een nieuwe manier toe te passen. Waar dat niet mogelijk is maak ik gebruik van natuurlijke materialen die van (relatief) dichtbij worden verkregen. Zo gebruik ik alleen Europees (hard)hout als Zomereik, Tamme kastanje, Robinia en Douglas. Voor verhardingen maak ik graag gebruik van (hergebruikt) beton, gebakken straatstenen en halfverhardingen die relatief  dichtbij worden verkregen. Daarnaast gebruik ik o.a. wilgentenen (voor vlechtwerk) en oude (metsel)stenen (voor stapelmuurtjes) als bouwmateriaal

Wilde Weelde

Buiten is het groen is aangesloten bij Wilde Weelde, de vakgroep voor een natuurrijke omgeving. Wilde Weelde is een vereniging van hoveniers, ontwerpers en kwekers waarbij een eerlijke omgang met onze omgeving centraal staat. Dit uit zich onder andere in een divers gebruik van beplanting, bewust materiaal (her)gebruik en er wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden of kunstmest.

Wilde Weelde vakgroep

<

>

X